10-13 klubben

10-13 klubben

Klubben er et tilbud for barn og ungdom mellom 10 og 13 år (5.-8. klasse) og er et samarbeid mellom Høybråten Normisjon og HFS menighet (Den norske kirke)

Møtes ca. hver tredje fredag fra kl 18:30-21:00 på Normisjons hus til spill, leker, pølser, brus og andakt, og av og til andre aktiviteter.

Er du interessert i mer informasjon besøk vår hjemmeside eller følge oss, 10-13, på facebook.

Velkommen til 10-13 klubben

Vi er en del av: