Sterk og sårbar

Sterk og sårbar

Våren 2020 har vi valgt å sette, Sterk og sårbar, som hovedoverskrift får semesteret.

Vi har utfordret vårens talere og foredragsholdere å finne temaer inn under vårt hovedtema. Vårt ønske er å kunne snakke sant om livet og om Gud. Da blir vi både sterke og sårbare.