Sterk og sårbar, fortsatt relevant

Sterk og sårbar, fortsatt relevant

Store deler av vårt program våren 2020 ble avlyst. Mange av oss har fått kjenne på sårbarheten etter at samfunnet ble stengt ned den 12. mars.

Vi har hatt en lang periode hvor vi ikke har kunnet møtes på grunn av restriksjoner og at mange har kjent på usikkerhet med tanke på å møte mange mennesker.  Sjelden har så mange kjent på sårbarheten. Situasjonen her i Groruddalen er fortsatt alvorlig og vi følger smittevernreglene som myndighetene pålegger oss til en hver tid.

Midt i dette sårbare erfarer vi som mennesker at behovet få å samles  med trosfeller. Å kunne kjenne styrken i å få dele våre trosliv og gudserfaringer er stor.

Vi er svært opptatt av at vi nå samles på en forsvarlig måte uten å ta unødvendige risiko i den situasjonen vi er i.