Givertjeneste

Givertjeneste

Foreningen har betydelige løpende utgifter til daglig drift, men vi ønsker også å bidra med midler til misjonsprosjekter og lignende i andre land. Kollekter som tas opp i møtene vil i stor grad gå til arbeidet utenfor foreningen.

Arbeidet innen foreningen er derfor i hovedsak finansiert gjennom utleie av huset og givertjenesten. Som deltaker i vår givertjeneste kan du få skattefradraget med det til en hver tid gjeldende beløp vedtatt av myndighetene. For året 2019 betyr det at du kan få 22% av gavebeløp mellom kr 500,- og 50.000,- pr år tilbakebetalt i form av lavere skatt.

For å kunne rapportere riktig til myndighetene trenger vi giverens navn og personnummer. Det er ikke noe krav at beløpet man gir skal være fast eller avtalt på forhånd, men vi oppfordrer likevel til det fordi det gir oss større forutsigbarhet og bedre mulighet til å planlegge aktiviteter riktig.

Om ønskelig kan vi sende ut regning på et avtalt beløp hver måned, men normalt er det enkleste om du selv legger inn i din nettbank det du ønsker å gi. De fleste nettbanker har også mulighet for å registrere et fast beløp som går automatisk hver måned.

Send din gave til:
Normisjon Høybråten
Bergtunveien 2
1087 Oslo

Konto nr: 3000.17.68286

Takk for gaven!