Bibelmaraton

Bibelmaraton

Det er i år 200 år siden Det Norske Bibelselskap ble stiftet, og Høybråten Normisjon har valgt Bibelen som hovedtema for vår aktivitet denne våren.

En av de tingene vi skal gjennomføre, er å lese Bibelen fra perm til perm! Dette skal foregå i storsalen på Bedehuset fra om morgenen den 14. april, og da er planen å være ferdig tidlig på kvelden søndag 17. april. To personer vil lese vekselsvis ett kapittel hver og holde på i 1 time før de får avløsning. Dette vil da pågå døgnet rundt! Samtidig som lesingen pågår, vil det være åpen kafé i peisestua og en bibel-utstilling i lokalene våre.

Nå kontakter vi folk i byen vår og i nærmiljøet vårt; store og små «kjendiser» av alle slag, og utfordrer dem til å bli med på Bibelmaraton!

Bibelen er en viktig del av vår kulturarv, og meningen med denne lesingen er å gjøre oss alle litt bedre kjent med innholdet. Bibelen er full av historier! Noen er dramatiske og voldsomme, andre er lyriske og poetiske. Noen kan virke provoserende, mens andre utfordrer oss på etikk og nestekjærlighet. Noen er utrolige og noen gir Tro et helt nytt innhold.

Vi synes også det er viktig å understreke at Bibelen skal leses – ikke tolkes! Tolkning får bli en annen gang i et annet fora, men nå skal hele boka leses!

Velkommen til Bibelmaraton!

Hvis du kunne tenke deg å delta på dette så ta kontakt med oss på mail bibelmaraton@BDhus.no. Si noe om når på døgnet det kunne passe best, så kommer vi tilbake til deg for endelig avtale.