Kulturhistorisk merking

Kulturhistorisk merking

Bedehuset er det eldste religiøse forsamlingslokalet i Stovner bydel og har vært i kontinuerlig bruk for opprinnelig formål helt siden oppføringen i 1925.  

Det var nybyggerne på Høybråten som gjennom Høibraatens Indremissionsforening fikk reist huset. Bedehuset har gjennom historien stått i et tett samspill med lokalsamfunnet. Den varierte bruken av  huset er nå også nevnt på skiltet som er satt opp på fasaden.

Det er strenge krav for å få slik merking og det er derfor en stor anerkjennelse. Gjennom dette løftes ikke bare betydningen av Bedehuset, men samtidig også frivillig organisasjonsarbeid i vårt lokalsamfunn fram.

OBS: Denne saken vekker oppsikt også utenfor vår egen krets. Lokalavisen Groruddalen har laget   denne artikkelen   om begivenheten.